Forskning

För andra året i rad satsar nu primärvården på temadagar om forskning och utveckling dit all personal, både i offentligt och privat drivna enheter, är inbjudna. Jag har nu varit där i dagarna två och tillsammans med en ST-läkarkollega Teres Nilsen-Orrhult presenterat vårt forskningsprojekt. ”Vilka diagnoser handläggs jourtid på Primärvårdsmottagningen i Tierp”.

acte

Vi ville i denna studie se vilka diagnoser som handläggs jourtid på akuten i Tierp, där ST-läkare i Allmänmedicin går nattjour. Detta för att få en uppfattning av vad som förväntas av den jourhavande doktorn, och ett underlag till eventuell vidare diskussion kring utbildning i akut omhändertagande i glesbygd.

Uppfattningarna om vad som handläggs på jouren går isär, där vissa hävdar att det bara är ”röda halsar”, medan vi som tjänstgjort på jouren kan vara av en annan uppfattning. Vi som skrivit arbetet har själva under våra tidigare jourpass handlagt bl a drunkning med hypotermi (nedkylning), blödande esofagusvaricer (spruckna kärl i matstrupen) cirkulatorisk svikt, cardiogen chock (hjärtsvikt) och akut dystoni (allvarlig biverkan på psykofarmaka)

Åldersfördelningen är stor och sträcker sig från 0-97 år. Detta ställer stora krav på behandlande läkare att kunna bedöma status, vitala parametrar, läkemedelsdoseringar etc. hos mycket unga och gamla patienter.

Av de 656 st. inkluderade patienterna i studien färdigbehandlades 84 % på plats i Tierp och den största gruppen diagnoser utgjordes av infektioner där luftvägsinfektioner var mest framträdande. Bakom handläggningen av dessa färdigbehandlade och vidarebefordrade patienter ser vi att det ligger många och ofta svåra, sammansatta beslut gjorda av den jourhavande doktorn på en pressad mottagning. Detta, anser vi, kräver en bred klinisk kompetens för att vara patientsäker.

Vi hoppas att denna studie kan ligga till grund för en satsning på utbildning och fortbildning i akuta omhändertaganden för ST- läkare och specialist läkare i Allmänmedicin i Uppsala län.

Vi är glada att vi blev inbjudna att tala, och tycker att det är mycket viktigt med forskning och utbildning, en upplyst läkare är en patientsäker läkare 🙂

ac

// Anna-Carin, Nybliven allmänspecialistläkare

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s