Trevliga pauser på Centrumkliniken Uppsala, vila från stillasittandet och pingis på jobbet

Förr i tiden innebar jobbet ett hårt fysiskt arbete och man behövde sätta sig ner och vila då och då.

Idag är det för de flesta precis tvärtom. Många sitter på kontorsstolen och jobbar med huvudet framför datorn hela dagarna och då behöver vi göra tvärtom; pausa från sittandet och införa en aktiv vila. Vår kropp är inte gjord för stillasittande.

Studier visar att små, mikropauser då vi reser oss upp 2 gånger i timmen, har god effekt på hälsan.

Du kan inte kompensera bort en hel arbetsdag på stolen med ett hårt pass på gymet några dagar i veckan. Ståbord är fantastiskt och något som även borde finnas i varje skola. Passa även på att i varje reklampaus hoppa upp från TV-soffan.

Vi försöker leva som vi lär och har fått ett pingisbord som en sommarpresent av chefen så vi kan gå ner och rensa huvudet lite, ha kul och få igång cirkulationen. Och de som är  vinnarskallar kan få sina behov tillfredsställda..

Ibland kan man avhandla jobbfrågor samtidigt, visst känner du igen att man ofta får de bästa idéerna när man tex är ute på en promenad eller kopplar bort ett jobbproblem en stund och gör något helt annat?Förvånansvärt många på Centrumkliniken har spelat pingis förut och skillsen sitter i!

Hur gör ni på din arbetsplats?

Annonser

Forskning

För andra året i rad satsar nu primärvården på temadagar om forskning och utveckling dit all personal, både i offentligt och privat drivna enheter, är inbjudna. Jag har nu varit där i dagarna två och tillsammans med en ST-läkarkollega Teres Nilsen-Orrhult presenterat vårt forskningsprojekt. ”Vilka diagnoser handläggs jourtid på Primärvårdsmottagningen i Tierp”.

acte

Vi ville i denna studie se vilka diagnoser som handläggs jourtid på akuten i Tierp, där ST-läkare i Allmänmedicin går nattjour. Detta för att få en uppfattning av vad som förväntas av den jourhavande doktorn, och ett underlag till eventuell vidare diskussion kring utbildning i akut omhändertagande i glesbygd.

Uppfattningarna om vad som handläggs på jouren går isär, där vissa hävdar att det bara är ”röda halsar”, medan vi som tjänstgjort på jouren kan vara av en annan uppfattning. Vi som skrivit arbetet har själva under våra tidigare jourpass handlagt bl a drunkning med hypotermi (nedkylning), blödande esofagusvaricer (spruckna kärl i matstrupen) cirkulatorisk svikt, cardiogen chock (hjärtsvikt) och akut dystoni (allvarlig biverkan på psykofarmaka)

Åldersfördelningen är stor och sträcker sig från 0-97 år. Detta ställer stora krav på behandlande läkare att kunna bedöma status, vitala parametrar, läkemedelsdoseringar etc. hos mycket unga och gamla patienter.

Av de 656 st. inkluderade patienterna i studien färdigbehandlades 84 % på plats i Tierp och den största gruppen diagnoser utgjordes av infektioner där luftvägsinfektioner var mest framträdande. Bakom handläggningen av dessa färdigbehandlade och vidarebefordrade patienter ser vi att det ligger många och ofta svåra, sammansatta beslut gjorda av den jourhavande doktorn på en pressad mottagning. Detta, anser vi, kräver en bred klinisk kompetens för att vara patientsäker.

Vi hoppas att denna studie kan ligga till grund för en satsning på utbildning och fortbildning i akuta omhändertaganden för ST- läkare och specialist läkare i Allmänmedicin i Uppsala län.

Vi är glada att vi blev inbjudna att tala, och tycker att det är mycket viktigt med forskning och utbildning, en upplyst läkare är en patientsäker läkare 🙂

ac

// Anna-Carin, Nybliven allmänspecialistläkare

Kultur och hälsa

På lördag 14/9 är det dags för kulturnatten i Uppsala som i år fyller 25 år!logo_datum_blå

Det finns forskning som bekräftar att kultur berikar oss och främjar hälsan så passa på att klämma in flera besök under dagen och kvällen, se KulturNatten Uppsala program.

Hitta det som du blir glad och mår bra av, kanske är det att lyssna till musik, dansa eller gå på muséer, bio eller teater?

Det är intressant med de positiva effekter kulturupplevelser har på framför allt återhämtning och stress och nu har vi kommit så långt att pilotprojekt pågår i vissa län. Bland annat i Jönköpings län där i höst kan få kultur utskrivet på recept för att förebygga sjukskrivningar samt utgöra ett mellanled för att kunna komma tillbaka efter en sjukskrivning. Projektet kommer att pågå 2013-2015 och är ett samarbete mellan vårdenhet, arbetsplats/arbetsförmedling och Försäkringskassan. Psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar i landet så detta verkar vara ett steg i rätt riktning.

I Jönköpings län bedrivs flera andra projekt för att främja hälsan hos äldre med hjälp av kultur, tex kan de få skapa kortfilm tillsammans med proffs, gå på dansterapi, teater och konserter ges på äldreboenden. Målet med projekten är att utgöra en social träffpunkt samt berika livet för länets seniorer. Även i Uppsala bedrivs vissa projekt med hälsa inom vården, bland annat för äldre och personer med utvecklingsstörning.

Kulturrådet ger även 5 miljoner kronor i stöd till läsfrämjande särskilt för ungdomar. Mer om kulturrådets verksamhet, EU-stöd med mera kan du läsa på deras hemsida.

Här kan du även läsa en sammanställning av Vetenskapsrådet om forskning inom området kultur och hälsa, några studiers rubrik sticker ut lite grann eller vad sägs om ”Viagra mannen – sådan är han” eller ”Poesi och musik gör ledaren modigare”.

Ha en trevlig helg önskar vi på Vårdcentralen Centrum och ta hand om dig i Kulturnatten!

thumbs_img_0150